Rok s evanjeliom

Od prvej Adventnej nedele – 3.12.2017, do konca cirkevného roka – 1.12.2018, bude v našej farnosti čas, kedy si prečítame všetky štyri evanjeliá, preto ROK S EVANJELIOM.
Na každý týždeň bude podľa rozpisu určená jedna, alebo dve kapitoly z evanjelií. Čítať si texty môže každý sám, veľmi odporúčame, aby sa tak dialo v rámci celých rodín a môže to byť v štruktúre „Rodinnej pobožnosti“, ktorá je v prílohe.
Veríme, že čítaním Božieho slova sa posilní náš vzťah s Bohom, upevní naša viera, rozšíri naša láska a porastie naša nádej a ovocie tohto roka bude reálne citeľné v našom duchovnom živote aj v živote našej rodiny – farnosti.

Rodinná pobožnosť Božieho slova

Rok s evanjeliom 52

Rok s evanjeliom 51

Rok s evanjeliom 50

Rok s evanjeliom 49

Rok s evanjeliom 48

Rok s evanjeliom 47

Rok s evanjeliom 46

Rok s evanjeliom 45

Rok s evanjeliom 44

Rok s evanjeliom 43

Rok s evanjeliom 42

Rok s evanjeliom 41

Rok s evanjeliom 40

Rok s evanjeliom 39

Rok s evanjeliom 38

Rok s evanjeliom 37

Rok s evanjeliom 36

Rok s evanjeliom 35

Rok s evanjeliom 34

Rok s evanjeliom 33

Rok s evanjeliom 32

Rok s evanjeliom 31

Rok s evanjeliom 30

Rok s evanjeliom 29

Rok s evanjeliom 28

Rok s evanjeliom 27

Rok s evanjeliom 26

Rok s evanjeliom 25

Rok s evanjeliom 24

Rok s evanjeliom 23

Rok s evanjeliom 22

Rok s evanjeliom 21

Rok s evanjeliom 20

Rok s evanjeliom 19

Rok s evanjeliom  18

Rok s evanjeliom 17

Rok s evanjeliom 16

Rok s evanjeliom 15

Rok s evanjeliom 14

Rok s evanjeliom 13

Rok s evanjeliom 12

Rok s evanjeliom 11

Rok s evanjeliom 10

Rok s evanjeliom 9

Rok s evanjeliom 8

Rok s evanjeliom 7

Rok s evanjeliom 6

Rok s evanjeliom 5

Rok s evanjeliom 4

Rok s evanjeliom 3

Rok s evanjeliom 2

Rok s evanjeliom 1