Služby lektorov – August 2018

 

Služby lektorov AUGUST 2018

 

5. augusta 2018

1.č: Mária Koreňová

2. č: Mariana Sabaková

P: Anna Ščerbová

12. augusta 2018

1. č: Miloslav Polák

2. č: Ľubomír Girašek, st.

P: Damián Girašek

15. augusta 2018Nanebovzatie Panny Márie

1. č: Viera Sýkorová

2. č: Mária Bartková

P: Markus Čonka

19. augusta 2018

1. č: Mária Koreňová

2. č: Stanislav Koreň, ml.

P: Laura Krajčiová

26. augusta 2018

1. č: Klaudia Brabcová

2. č: Paulína Gajdošová

P: Tatiana Tivadarová

V týždni čítajú lektori podľa dohody medzi sebou

________________________________________________________

Lektori sedia v prvej lavici vľavo, podľa poradia čítania. Ten kto číta, sedí na kraji, postupne sa posúvajú. Lektor, ktorý čítal si sadá do lavice od steny, teda zľava. Pred čítaním sa poklonia s úklonom hlavy pred schodíkom pred oltárom.
Pozn.
Vprípade, že lektor v daný deň nemôže čítať, oznámi túto skutočnosť, aby bola zabezpečená služba iného lektora. Ďakujem za porozumenie. M. Sá. (0915 837580)