Pozvánky

V našej farnosti Východná Vás pozývame na pravidelné udalosti:

Každý štvrtok po svätej omši Eucharistická adorácia.

Každý štvrtok od 18.15 otvorené mládežnícke stretnutie na fare.

Každý piatok svätá omša za účastí detí.