Pozvánky

V našej farnosti Východná Vás pozývame na pravidelné udalosti:

Každý utorok po svätej omši Eucharistická adorácia.

Každý  piatok od 18.00 hod. detské stretnutia v pastoračnej miestnosti.

Každý piatok svätá omša za účastí detí.