Pozvánky

V našej farnosti Východná Vás pozývame na pravidelné udalosti:

Každý utorok po svätej omši Eucharistická adorácia.

Každý druhý piatok od 18.00 otvorené mládežnícke stretnutie na fare.

Každý prvý piatok od 18.00 detské stretnutia v pastoračnej miestnosti.

Každý piatok svätá omša za účastí detí.