Vysluhovanie sviatostí

Krst dieťaťa je potrebné dohodnúť si vopred.

Sobáš je potrebné dohodnúť minimálne tri mesiace vopred.

Sviatosť zmierenia – vždy 30 minút pred sv. omšou. 

Zaopatrenie zomierajúceho – v prípade nezastihnutia kňaza farnosti na fare môžete osloviť farský úrad vo Važci – 0903 207 137 alebo 044/5294130.

Pohreb – je potrebné dohodnúť si s kňazom farnosti deň a čas pochovania zomrelého, prípadne uloženia urny po kremácii.

Prvé sväté prijímanie – každoročne v máji príp. júni; príprava začína vždy v januári.

Sviatosť birmovania sa vo farnosti vysluhuje každých 5 rokov, najbližšie v roku 2022.

 

Kňaza farnosti – farára môžete osobne kontaktovať v kostole hneď po svätej omši, alebo počas dňa na farskom úrade.