Ochrana osobných údajov

Od 25.5.2018 vstúpila do platnosti legislatíva o ochrane osobných údajov.

Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike nájdete tu: https://gdpr.kbs.sk/

Práva dotknutých osôb vymedzuje Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.