Kňazi

 

Mgr. Marek Boča (od 2021-)

Narodil sa v roku 1982 v Dolnom Kubíne. Kňazom je od roku 2006. 

História pôsobenia:

7.06.2006 kaplán v Kežmarku
15.07.2007 kaplán v Starej Ľubovni
12.07.2012 kaplán v Poprade
8.7.2014 kaplán v Lendaku
4.7.2017 kaplán v Bystranoch
1.7.2020 kaplán v Okoličnom
1.7.2021 farský administrátor vo Východnej

ThDr. PhDr. Ján Buc, PhD. (od 2017- 2021)

Narodil sa v roku 1972 v Spišskej Teplici. Katolíckym kňazom je od roku 1997. Pôsobil ako kaplán v Žakovciach a ako predstavený Domu charitas svätého Jána Bosca v Spišskej Kapitule. Bol tiež tajomníkomJan Buc Farnost Vychodna Sekcie pre mládež Konferencie biskupov Slovenska. Mládeži sa venuje aj v súčasnosti ako predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Tri roky viedol katolícku televíziu LUX. Farárom farnosti Východná bol menovaný v roku 2017.

 

 

PaedDr. Stanislav Misál (vo farnosti pôsobil 2009-2017)

Narodil sa 28. mája 1976 v Poprade, ale pochádza z Liptovskej Tepličky. Stanislav Misal Farnost Vychodna
V rokoch 1982 – 1990 navštevoval základnú školu v rodnej obci, potom sa vyučil za textilného chemika na SOU – textilnom v Liptovskom Mikuláši, pokračoval v stredoškolských štúdiách a maturoval na Gymnáziu sv. Františka Asisského v Levoči. 
V roku 1996  začal študovať katolícku teológiu na Bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, TI Spišské Podhradie. 
Absolutórium dosiahol vykonaním štátnej skúšky dňa 29. mája 2002. Na kňaza bol vysvätený 15. júna 2002 v katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule spišským diecézným biskupom Mons. Prof. ThDr. Františkom Tondrom. 

 

História pôsobenia:
01.07.2002 kaplán v Starej Ľubovni 
01.07.2004 kaplán v Levoči 
01.07.2008 kaplán v Markušovciach 
01.07.2009 farský administrátor vo Východnej 
4.7.2017 farár v Chlebniciach
 

vdp. Peter Hamráček (vo farnosti pôsobil 1999-2009)

vdp. Ján Kováč (vo farnosti pôsobil 1943-1998)

Narodil sa 13. 2. 1915 Zemianske Kostoľany.Jan Kovac Farnost Vychodna
V rodisku a Návojovciach chodil do základnej školy, gymnázium absolvoval v Prievidzi. 
Teológiu študoval v Spišskej Kapitule, kde ho biskup Ján Vojtaššák 29. júna 1939 v Katedrále sv. Martina vysvätil za kňaza. 
Kaplánom bol aj v Nižnej Lipnici (v súčasnosti Lipnica Wielka, ktorá patrí do Krakovskej arcidiécezy v Poľsku).
V júli 1941 dokončil preklad knihy Vyznania od sv. Augustína z latinčiny. 
Od 20. augusta 1943 pôsobil v novozriadenej farnosti Východná, Predtým bola Východná filiálkou farnosti Hybe.
Vo Východnej  z francúzskeho jazyka preložil knihu Filotea od sv. Františka Saleského a z latinčiny Augustínovu knihu Boží štát.
Vo Východnej prežil Ján Kováč celý svoj ďalší kňazský život. 
Ján Kováč zomrel 9. jú­la 1998. Pochovali ho vo Východnej, kde prežil 55 rokov a oslávil tri päťdesiatky: života, kňazstva i pôsobenia v tejto farnosti. 
V deň 100. výročia narodenia Jána Kováča 13. februára 2015 sa vo Východnej uskutočňuje prezentácia knihy Ján Kováč: Kňaz vo Východnej a posledný Pirát krásy. 
V nasledujúci deň 14. februára 2015 spišský biskup Štefan Sečka a na budove miestnej fary kňazovi a pre­kladateľovi Jánovi Kováčovi odhalí pamätnú tabuľu.